Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch phát triển chiến lược Nhà trường đến 2025

08-11-2021

 

 

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

Số:    /KH-THCS    

Phú Định, ngày 08  tháng 10  năm 2020    

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỊNH

Giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Trường THCS Phú Định được thành lập năm 1995. Đến nay, trải qua gần 20 năm phấn đấu trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết một lòng hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử “trồng người” lớn lao mà Đảng và Nhà nước giao phó, là địa chỉ tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh.

Cùng với sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, chính quyền địa phương, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học- giáo dục. Nhà trường đã, đang ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trước các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Phú Định là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong huyện Bố Trạch xây dựng ngành giáo dục của huyện nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          - Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

- Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng vể “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Môi trường bên trong

1.1.  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

       -  Số lượng (Tính đến ngày 08 tháng 10 năm 2020):  20

       + Trong đó: Ban giám hiệu: 02; Giáo viên: 13; Nhân viên: 04; TPT :01

       - Chất lượng đào tạo:

        + Cán bộ Quản lý: trên chuẩn (Thạc sĩ):  01/02 tỷ lệ 50,0%; đạt chuẩn (Đại học):  01/02 tỷ lệ 50,0%

+ Giáo viên: trên chuẩn (Thạc sĩ): 01/14 tỷ lệ 7,15%; đạt chuẩn (Đại học): 12/14 tỷ lệ 85,7%, Chưa đạt chuẩn (Cao đẳng): 01/14 tỷ lệ  7,15% (đang theo học nâng chuẩn).

+ Nhân viên: Đại học: 03; Cao đẳng 01.

        -  Giáo viên dạy giỏi các cấp:

+ Cấp trường: 05;  cấp huyện: 05 (bảo lưu).

          1.2. Học sinh

Năm học

Số

Số

Xếp loại học lực (%)

Xếp loại hạnh kiểm(%)

HS

lớp

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

2015-2016

189

8

20

(10,6)

75

(39,7)

91

(48,1)

3

(1,6)

149

(78,8)

40

(21,2)

0

0

2016-2017

180+1KT

7

20

(11,1)

76

(42,2)

81

(45,0)

3

(1,7)

145

(80,6)

35

(19,4)

0

0

2017-2018

171+1KT

5

22

(12,9)

72

(42,1)

74

(43,3)

3

(1,8)

139

(81,3)

32

(18,)7

0

0

2018-2019

169+1KT

5

21

(12,4)

72

(42,6)

73

(43,2)

3

(1,8)

139

(82,2)

30

(17,8)

0

0

2019-2020

175+1KT

6

26

(14,7)

77

(44,0)

71

(40,6)

1

(0,6)

158

(90,3)

17

(9,7)

0

0

1.3. Về cơ sở vật chất năm học 2020-2021

- Phòng học: 07 kiên cố, sử dụng cho 07 lớp.

- Phòng học bộ môn: 05 phòng

- Khối phục vụ học tập: 03 phòng

- Khối phòng hành chính-quản trị: 08 phòng.

- Thư viện gồm 01 phòng đọc học sinh và giáo viên, phòng làm việc của cán bộ thư viện, kho: diện tích đạt chuẩn.

- Bàn ghế học sinh và bàn ghế giáo viên được trang bị đầy đủ đảm bảo quy cách.

- Công trình phụ: 

+ Nhà xe GV: 01; Nhà xe HS: 01

+ Công trình vệ sinh: CB-GV-NV: 01; Học sinh: 02.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có đáp ứng được yêu cầu dạy học, các  hoạt động giáo dục và công tác quản lý;

Tính đến năm 2020, dân số xã Phú Định tăng nên số lượng học sinh cũng tăng theo, nhưng không vượt quá 07 lớp, số phòng học hiện có đủ đáp ứng được nhu cầu học tập 01 buổi/ngày.

*Thành tích: Từ năm học 2015-2016 đến 2019-2020: Trường đạt danh hiệu tập thể LĐTT, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 02 năm học liên tục  2017-2018; 2018-2019; Chi bộ trong sạch vững mạnh. Liên đội vững mạnh, Công đoàn vững mạnh được LĐLĐ tặng giấy khen 5 năm liên tục.

1.4. Điểm mạnh  

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến; đảm bảo đủ số lượng và 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn chiếm 92,85%.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn, làm việc khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và cha mẹ học sinh nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Học sinh có truyền thống hiếu học, có nền nếp, ngoan, có động cơ học tập tốt. Luôn được quan tâm chăm sóc của gia đình, địa phương. Tỉ lệ học sinh lên lớp 99,4%;  tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 100%.

1.5. Điểm yếu  

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số ít giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Chất lượng giảng dạy của giáo viên không đồng đều, một số giáo viên ít đầu tư cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học của cán bộ giáo viên còn hạn chế nhất là đối với những giáo viên lớn tuổi khó khăn trong việc vận dụng những phương pháp dạy học hiện đại.

- Chất lượng học sinh: Còn một bộ phận học sinh chưa chăm học, chưa được gia đình quan tâm.

- Cơ sở vật chất chất: Thiếu 04 phòng học bộ môn, phòng thư viện. sân chơi, bãi tập diện tích hẹp. phòng hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn phòng làm việc ghép. phòng kho bộ môn không đảm bảo diện tích.

2. Môi trường bên ngoài

2.1. Thời cơ

- Nhà trường luôn  được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Bố Trạch, Đảng ủy, UBND xã Phú Định và Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

- Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, một số gia đình có thu nhập cao, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với con em ngày càng được nâng cao.

2.2. Thách thức

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 2.3. Các vấn đề ưu tiên

-  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng bồi dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

-  Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại  hóa, phù hợp với  mục tiêu giáo dục đào tạo;

-  Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng nền nếp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý;

-  Giáo dục các kỹ  năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

-  Thực hiện nghiêm túc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ và áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của Ban giám hiệu và giáo viên, học sinh.

III.  ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

Đến năm 2030 trường THCS Phú Định sẽ trở thành một trong những trường có chất lượng cao của ngành giáo dục huyện Bố Trạch. Là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em vào học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt của nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

2. Sứ mệnh

Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chức lượng, phát huy tính tư duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với mọi tình huống trong cuộc sống tương lai.

3. Những giá trị cơ bản của nhà trường

- Đoàn kết - Tính thân thiện

- Tinh thần trách nhiệm - Sự hợp tác

- Lòng tự trọng - Tính linh hoạt sáng tạo

- Tính trung thực - Khát vọng vươn tới

IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu ngắn hạn:

Năm học 2020-2021 nhà trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, xây dựng thư viện đạt tiên tiến. Trường đạt danh hiệu ”Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”.

Năm học 2021-2022 đến 2024-2025, Trường tiếp tục  giữ vững danh hiệu ”Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”.

Năm 2021 : Đạt đơn vị  văn hóa cấp tỉnh.

- Mục tiêu trung hạn:  Năm 2021-2025 giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2030 phấn đấu mục tiêu: Đạt trường Chuẩn quốc gia mức độ 2, trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Chỉ  tiêu

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng đạt Chuẩn hiệu trưởng ở mức Xuất sắc.

- 100% giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp ở mức độ Tốt và Khá.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin từ 30% trở lên.

- Có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có từ 02- 04 GV học văn bằng 2, sử dụng tốt mạng Internet, khai thác thông tin phục vụ công tác giảng dạy.

2.2. Học sinh

- Quy mô lớp học:

Năm học

Toàn trường

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Số

lớp

Số

HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2020-2021

7

193

2

56

2

47

2

46

1

44

2021-2022

7

180

1

31

2

56

2

47

2

46

2022-2023

7

186

2

52

1

31

2

56

2

47

2023-2024

7

197

2

58

2

52

1

31

2

56

2024-2025

7

204

2

63

2

58

2

52

1

31

- Chất lượng giáo dục (2020- 2025)

+ Tuyển sinh vào lớp 6: 100%.

          + Tỉ lệ bỏ học trong năm và qua hè: 0%.

          + Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: tăng từ 0,5 đến 1,0%/năm.

          + Xếp loại hạnh kiểm, học lực:

                   + Hạnh kiểm khá tốt: 100% (trong đó loại Tốt: 80% trở lên).

                   + Học lực:   Giỏi: Từ 14-15%.

                                      Khá: Từ 44-47%.

                                      Yếu: ≤ 0,6 %.

          + Số học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS: 100%.

          + Thi vào lớp 10 THPT: nằm vào tốp giữa của tỉnh.

          + Huy động 90% trở lên số học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung học phổ thông, bổ túc THPT, học nghề.

+Tham gia dự thi và có HS đạt giải trong kỳ thi HSG: Khối 6,7 (Toán,Văn,Tiếng Anh); Khối 8: Toán, Lý, Hóa, Sinh,Tin, Văn, Sử , Địa, Tiếng Anh cấp huyện. Khối 9 có giải cấp tỉnh.

+ Cấc hội thi khác: Thi sáng tạo KHKT, HKPĐ cấp Huyện, Tỉnh có giải; Tham gia đầy đủ các cuộc thi khác.

2.3. Cơ sở vật chất

- Đủ phòng học văn hóa, phòng học bộ môn; khối phòng phục vụ học tập; khối phòng hành chính-quản trị.

- Thư viện gồm 01 phòng đọc học sinh và giáo viên, phòng làm việc của cán bộ thư viện, kho: diện tích đạt chuẩn.

- Cổng trường, hàng rào được xây dựng và tu sửa. Sân chơi bãi tập đầy đủ đạt chuẩn.

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

3. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường.

V.  CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Giải pháp chung

- Tuyên truyền trong CBGV, NV, học sinh, Ban đại diện CMHS, cán bộ và nhân dân xã Phú Định về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của toàn thể CBGV, NV trong trường.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cùng nhau cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu trên.

- Làm tốt hơn nữa công tác Xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục.

2. Giải pháp cụ thể

2.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Có kế hoạch bồi dưỡng tại chỗ thông qua việc chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của tổ chuyên môn. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, có năng lực để xây dựng nguồn cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

- Đánh giá chất lượng đội ngũ thường xuyên, chính xác trên cơ sở đó động viên khen thưởng kịp thời những CBGVNV có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên.

2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Tích cực tham mưu với địa phương, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục  để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

2.4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, tiến tới xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

- Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên mua sắm máy tính cá nhân phục vụ công tác giảng dạy.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, hội đồng chuyên môn, nhóm công tác công nghệ thông tin.

2.5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách nhà nước.

Ngoài ngân sách: sự ủng hộ của các tổ chức XH, các doanh nghiệp, cha mẹ học sinh.

+ Nguồn lực vật chất:  Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ. Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy học.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.6. Chương trình truyền thông, xây dựng thương hiệu

- Phát huy truyền thống nhà trường, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm, thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

       VI. TỔ CHỨC THEO DÕI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến công khai tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức 

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

3.1. Giai đoạn 1: Từ năm 2020-2025

- Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục xây dựng nhà trường trở thành một địa chỉ có uy tín về môi trường học tập, nền nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo.

- Tạo điều kiện để cán bộ giáo viên được theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các phòng bộ môn.

- Đăng ký kiểm tra đánh giá ngoài chất lượng giáo dục mứ độ 2 vào tháng 12/ 2020 đề nghị công trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1; Kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến trong năm 2021; Kiểm tra trường học văn hóa cấp Tỉnh năm học 2021-2022.

3.2. Giai đoạn 2: Từ năm 2025-2030

- Nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia (đạt chuẩn mức độ 2), trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Phấn đấu xây dựng nhà trường thành một trong những trường có chất lượng cao của Huyện Bố Trạch vào năm 2025.

- Lắp đặt trang thiết bị dạy học hiện đại ở các phòng học.

4. Vai trò của các lực lượng tham gia

4.1. Đối với Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn.

4.2. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

4.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

4.5. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

4.6. Đối với học sinh: Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục để đáp ứng tốt các yêu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp THCS.

4.7. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục học sinh.

- Hỗ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

4.8. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ chức, đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

5. Kiến nghị với các cơ quan chức năng

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Bố Trạch:

+ Phê duyệt và tạo điều kiện tốt cho nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, giúp nhà trường về công tác tham mưu với UBND huyện để được ưu tiên về mặt tài chính, nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Đối với chính quyền địa phương và UBND huyện Bố Trạch: Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng CSVC cho nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

 

Nơi nhận:

- PGD-ĐT (để bc);   

- BGH (để ch/đạo);       

 - Tổ CM, VP (để th/hiện);

- Lưu: VT.       

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Hoài Thanh

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Phú Định

Địa chỉ: Thôn Trung Định, Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_phudinh@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphudinh.edu.vn