Skip to Content
Sign In

Hiệu quả của việc hoạt động ngoài giờ lên lớp

27-02-2019

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. căn cứ công văn số 804/PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc tổ chức các hoạt động ngoài giời lên lớp. Trường tiểu học Long Khánh B1 tổ chức các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp rất sinh động, hiệu quả, học sinh hứng thú và tích cực tham gia.

Một số nội dung cơ bản trong thực hiện hoạt động giáo dục trong thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp khối THCS

27-02-2019

Phần I. Một số vấn đề chung 1. Mục tiêu giáo dục tiểu học “ Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” (Khoản 1, điều 27, Luật giáo dục –

Lễ Kỷ Niệm 74 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

27-02-2019

Hòa bình, độc lập, tự do" là ba từ thiêng liêng mà dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng mấy ngàn năm lịch sử gian khổ và hào hùng. Hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã lập được nhiều kì tích trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, ghi vào pho sử vàng dân tộc nhiều chiến công hiển hách

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Phú Định

Địa chỉ: Thôn Trung Định, Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_phudinh@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphudinh.edu.vn